Ashwagandha je jednou z nejdůležitějších bylin ajurvédy, tradiční celostní indické medicíny, ve které se po tisíciletí používá ke zmírnění stresu, zlepšení koncentrace, nebo jako přírodní afrodiziakum pro zvýšení sexuální touhy.

Team Goodie ashwagandhu doporučuje

 • pro sportovce ke zlepšení výkonu i posílení svalů
 • při problémech s odpočinkem a nespavostí
 • pro podporu paměti a koncentrace (studentům, seniorům…)
 • ve stresovém období nebo při vnitřním neklidu
 • ženám a mužům se sexuální dysfunkcí 
 • mužům při snížené tvorbě spermií (oligospermie)
 • při hormonální nerovnováze
 • při problémech s plodností
 • jako podporu imunitního systému při léčbě různých zánětlivých poruch

Ashwagandha a nejnovější poznatky moderní vědy

 • Ashwagandha se řadí mezi adaptogeny, o kterých je obecně známo, že zmírňují jak fyzický, tak duševní stres a mnoho studií, jako například A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults, jejich účinky potvrzují:  
  “(...) do studie bylo zařazeno celkem 64 subjektů s anamnézou chronického stresu. (...) Léčebná skupina, které byl podáván vysoce koncentrovaný plnospektrální extrakt z kořene Ashwagandha, vykazovala významné snížení na všech škálách hodnocení stresu v den 60 ve srovnání se skupinou s placebem. Hladiny sérového kortizolu byly podstatně sníženy ve skupině Ashwagandha ve srovnání se skupinou s placebem. (...) Zjištění této studie naznačují, že vysoce koncentrovaný plnospektrální extrakt z kořene Ashwagandha bezpečně a účinně zlepšuje odolnost jedince vůči stresu, a tím zlepšuje kvalitu života, kterou si sami hodnotí.“ [1]
  *ve skupině léčené studovaným lékem každá kapsle obsahovala 300 mg vysoce koncentrovaného plnospektrálního extraktu z kořene rostliny Ashwagandha

 • Jelikož je dlouhodobý stres spojován s řadou jiných problémů a nemocí, včetně obezity, byly provedeny i studie, které hodnotí vliv ashwagandhy na komplikace spojené s chronickým stresem: 
  “Výsledky* této studie naznačují, že extrakt z kořene Ashwagandha snižuje psychologické a fyziologické markery stresu, zlepšuje duševní pohodu a snižuje hladinu kortizolu v séru, snižuje chuť k jídlu a zlepšuje stravovací návyky. Statisticky významné snížení tělesné hmotnosti a indexu tělesné hmotnosti bylo pozorováno u pacientů léčených extraktem z kořene Ashwagandha ve srovnání s placebem. Proto jsme dospěli k závěru, že extrakt z kořene Ashwagandha může být užitečný pro řízení tělesné hmotnosti u pacientů trpících chronickým stresem. Jsou však nutné další studie, aby se posílil potenciál Ashwagandhy k zabránění nárůstu hmotnosti způsobenému dlouhodobým chronickým stresem.“ [2]
  *studijní skupina přijímala 300 mg standardizovaného extraktu  z kořene Ashwagandha (KSM-66 5 % withanolidů) ve formě kapslí 2x denně po dobu 8 týdnů

 • Pro své afrodiziakální vlastnosti je ashwagandha předmětem mnoha zkoumání, například studie Clinical Evaluation of the Spermatogenic Activity of the Root Extract of Ashwagandha (Withania somnifera) in Oligospermic Males: A Pilot Study hodnotila, zda lze ashwagandhu použít k léčbě mužské sexuální dysfunkce a neplodnosti:
  “Bylo zařazeno 46 pacientů mužského pohlaví s oligospermií (počet spermií < 20 milionů/ml spermatu) a randomizováno k léčbě s extraktem z kořene Ashwagandha s úplným spektrem (675 mg/den ve třech dávkách po dobu 90 dnů) (...) Došlo ke 167% zvýšení počtu spermií ..., 53% zvýšení objemu spermatu ... a 57% zvýšení motility spermií ... v 90. den oproti výchozí hodnotě. (...) Kromě toho bylo pozorováno významně větší zlepšení a regulace hladin sérových hormonů při léčbě Ashwagandhou ve srovnání s placebem. Tato studie doplňuje důkazy o terapeutické hodnotě Ashwagandha (Withania somnifera), jak je přisuzována v ájurvédě pro léčbu oligospermie vedoucí k neplodnosti.“ [3]

 • V jiné ze studií byl zkoumán vliv afrodiziakálních účinků ashwagandhy také na ženy:
  “Analýza ukazuje, že léčba HCARE* (extrakt z kořene ashwagandhy) vede k významně vyššímu zlepšení ve srovnání s placebem ve skóre domény FSFI pro „vzrušení“ ..., „lubrikaci“ ..., „orgasmus“ ... a „spokojenost“ ..., a také ve skóre počtu úspěšných sexuálních setkání na konci léčby. (...) Tato studie prokázala, že perorální podávání HCARE může zlepšit sexuální funkce u zdravých žen.“ [5]
  *kapsle HCARE 300 mg byly užívány dvakrát denně po dobu 8 týdnů

 • Ashwagandha má také značný potenciál k léčbě nespavosti, což ve svých závěrech potvrdila například studie Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Insomnia and Anxiety: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Study:
  “Testovaným produktem byla kapsle obsahující nejvyšší koncentraci plnospektrálního extraktu z kořene Ashwagandha 300 mg a placebo byla identická kapsle obsahující škrob. Významné zlepšení bylo pozorováno u všech parametrů spánku, tj. SOL, SE, PSQI a úzkosti (HAM-A skóre) při léčbě extraktem z kořene Ashwagandha po dobu 10 týdnů. (...) Extrakt z kořene Ashwagandha je přírodní sloučenina s potenciálem navodit spánek, dobře snášen a zlepšuje kvalitu spánku a latenci nástupu spánku u pacientů s nespavostí v dávce 300 mg extraktu dvakrát denně. Mohl by být potenciálně použit ke zlepšení parametrů spánku u pacientů s nespavostí a úzkostí, ale vyžaduje další rozsáhlé studie.“ [6]

 • I dle směrnic Evropské unie podporuje sílu a výdrž, Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial však přinesla i konkrétní výsledky, a to u zdravých mladých mužů, kteří se zabývali odporovým tréninkem:
  “Ve srovnání s jedinci s placebem měla skupina léčená ashwagandhou významně větší nárůst svalové síly při cvičení bench-press ... a při cvičení s extenzí nohou ... a výrazně větší nárůst svalové hmoty na pažích ... a na hrudi. (...) Ve srovnání s jedinci s placebem měli jedinci, kteří dostávali ashwagandhu, také významně větší snížení svalového poškození způsobeného cvičením, .... významně větší zvýšení hladiny testosteronu ..... a významně větší pokles procenta tělesného tuku. (...) Tato studie uvádí, že suplementace ashwagandhy je spojena s významným nárůstem svalové hmoty a síly a naznačuje, že suplementace ashwagandhy může být užitečná ve spojení s programem rezistenčního tréninku. [4]

 


Citované zdroje
1. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults, K Chandrasekhar and collective, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 2012 Jul
2. Body Weight Management in Adults Under Chronic Stress Through Treatment With Ashwagandha Root Extract: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial, Dnyanraj Choudhary and collective, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 2016 Apr 6
3. Clinical Evaluation of the Spermatogenic Activity of the Root Extract of Ashwagandha (Withania somnifera) in Oligospermic Males: A Pilot Study, Vijay R Ambiye and collective, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 2013 Nov 28
4. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial, Sachin Wankhede and colective, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 2015 Nov 25
5. Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Improving Sexual Function in Women: A Pilot Study, Swati Dongre and collective, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 2015 Oct 4
6. Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Insomnia and Anxiety: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Study, Deepak Langade and collective, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 2019 Sep 28