Astaxanthin je červený pigment patřící do skupiny karotenoidů a současně nejsilnější přírodní antioxidant, který byl doposud objeven.

Z více než 600 nejznámějších antioxidantů disponuje tou nejvyšší a nejsilnější antioxidační kapacitou i aktivitou.

 • 10krát silnější než β-karoten, lutein a zeaxantin [5]
 • 500krát silnější vitamin E [5]
 • 560krát silnější než katechiny v zeleném čaji [6]
 • 800krát silnější než koenzym Q10 [7]
 • 1 500krát silnější než kurkumin [7]
 • 3 000krát silnější než resveratrol [8]
 • 6 000krát silnější než vitamin C [6]

Jeho nejbohatším zdrojem jsou v současnosti mikrořasy Haematococcus pluvialis, protože astaxanthin samy produkují, a to jako ochranu svého DNA před negativními vlivy okolí (UV záření, oxidační stres), díky čemuž umí přežít i ty nejdrsnější podmínky prostředí po dobu několika desítek let. Astaxanthin se vyskytuje také v lososech, humrech, krevetách a jiných podobných živočiších, kteří ho však získávají z potravy, stejně jako lidé.

Team Goodie astaxanthin doporučuje

 • pro silnou antioxidační ochranu celého těla
 • pro posílení imunity 
 • při akutních i chronických zánětech v těle
 • pro sportovce ke zlepšení výkonu a posílení svalů
 • jako podporu kardiovaskulárního zdraví
 • pro podporu normální činnosti mozku a zdraví očí
 • pro podporu funkcí, které se zhoršují s přibývajícím věkem
 • pro udržení dlouhodobé vitality
 • jako možnost, jak předcházet předčasnému stárnutí pleti

Astaxanthin a nejnovější poznatky moderní vědy

 • Astaxanthin je jedinečným antioxidantem ve všech ohledech, nejenom svou silou, ale třeba i způsobem, jakým chrání buňky:
  „Astaxanthin, xantofylový karotenoid, je živina s jedinečným působením na buněčnou membránu a rozmanitými klinickými přínosy. Tato molekula neutralizuje volné radikály nebo jiné oxidanty buď přijímáním nebo darováním elektronů, aniž by byla zničena nebo se v tomto procesu stala prooxidantem. Jeho lineární, polární-nepolární-polární molekulární uspořádání jej vybavuje tak, aby se přesně vložil do membrány a pokryl celou její šířku.“ [1]

 • Díky svým vlastnostem je předmětem mnoha zkoumání a vykazuje výtečné vlastnosti napříč několika studiemi, o kterých souhrnně pojednává například Astaxanthin, cell membrane nutrient with diverse clinical benefits and anti-aging potential:
  „Klinicky astaxanthin prokázal různé výhody s vynikající bezpečností a snášenlivostí. Ve dvojitě zaslepených, randomizovaných kontrolovaných studiích (RCT) astaxanthin snižoval oxidační stres u subjektů s nadváhou a obezitou a u kuřáků. Blokuje oxidační poškození DNA, snížil C-reaktivní protein (CRP) a další biomarkery zánětu (...). V několika japonských RCT astaxanthin zlepšil zrakovou ostrost a akomodaci oka. (...) Klinický úspěch astaxanthinu přesahuje ochranu proti oxidativnímu stresu a zánětu a je prokazatelným příslibem zpomalení funkčního poklesu souvisejícího s věkem. [1]

 • Stále více výzkumů potvrzuje příznivé účinky astaxanthinu při prevenci a léčbě několika očních onemocnění:
  „V multicentrické, prospektivní, otevřené randomizované studii pacienti s AMD* léčeni kombinací lutein/zeaxanthin a astaxanthin po dobu dvou let častěji hlásili významné zlepšení zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti a funkcí souvisejících s viděním. (...) Astaxanthin by mohl zmírnit únavu očí u lidí používajících počítačové monitory, jak navrhli Nagaki a spoluautoři, kteří provedli dvojitě zaslepenou randomizovanou klinickou studii. ... Subjekty užívající astaxanthin zaznamenaly významnou úlevu od únavy očí ve srovnání se skupinou s placebem. Dále bylo hlášeno, že u zdravých lidí nad 40 let, kteří dostávali astaxanthin v dávce 4 nebo 12 mg jednou denně po dobu 28 dnů, se nekorigovaná zraková ostrost do dálky významně zlepšila a doba akomodace* se významně zkrátila. [9]
  *AMD - věkem podmíněná makulární degenerace, onemocnění centra sítnice; akomodace - zaostření blízkých předmětů

 • Astaxanthin také ovlivňuje imunitní systém, jak zhodnotila například studie Astaxanthin decreased oxidative stress and inflammation and enhanced immune response in humans, které se účastnily mladé ženy:
  „Účastníci (v průměru 21,5 roku) dostávali 0, 2 nebo 8 mg astaxanthinu (n = 14/dieta) denně po dobu 8 týdnů v randomizované dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii. (...) Celkově tato studie ukazuje, že dietní astaxanthin zvýšil imunitní odpověď a snížil biomarker oxidačního poškození DNA a zánět u mladých zdravých žen.[2]

 • Vzhledem k jedinečné schopnosti procházet hematoencefalickou bariérou a působit tak přímo v mozku, je astaxanthinu věnována značná pozornost jako potencionálnímu terapeutickému prostředku k prevenci a léčbě neurologických poruch, včetně Alzheimerovy choroby. Některé z nejnovějších poznatků shrnuje přehled On the Neuroprotective Role of Astaxanthin: New Perspectives?:
  „(...) Mnoho studií potvrzuje, že astaxanthin oddaluje nebo zlepšuje kognitivní poruchy spojené s normálním stárnutím nebo zmírňuje patofyziologii různých neurodegenerativních onemocnění. (...) Tato zjištění potvrzují podávání astaxanthinu jako adjuvantní terapie AD, protože tento karotenoid je schopen ztlumit mikrogliální aktivaci a následné uvolňování prozánětlivých cytokinů. Tento účinek má pozitivní dopad na neuronální integritu, zejména u starších lidí, kteří mají tendenci vykazovat zvýšený zánět v mozku. (...) Ačkoli molekulární proces nebyl zcela objasněn, astaxanthin podporuje neurogenezi* a zlepšuje behaviorální výkon u úkolů závislých na hipokampu, (...).“ [10]
  *AD - Alzheimerova choroba; neurogeneze - tvorba nových neuronů

 • Jako silný antioxidant může pomoci předcházet předčasnému stárnutí buněk v kůži, proto je astaxanthin studován i z hlediska kosmetické účinnosti. Dvě klinické studie na lidech, které probíhaly jak na ženách, tak mužích, přinesly tyto výsledky:
  „Jedna byla otevřená nekontrolovaná studie zahrnující 30 zdravých ženských subjektů po dobu 8 týdnů. (...) Astaxanthin pocházející z mikrořas, Haematococcus pluvialis prokázal zlepšení kožních vrásek, zlepšení velikosti stařeckých skvrn, zlepšení textury pokožky a zlepšení obsahu vlhkosti ve vrstvě korneocytů*. (...) Další byla náhodná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie zahrnující 36 zdravých mužských subjektů po dobu 6 týdnů, (...) došlo ke zlepšení po 6 mg astaxanthinu (stejně jako u dřívější studie) denní suplementace. Ukázalo se, že obsah vlhkosti a hladina mazu v oblasti tváří má silné tendence ke zlepšení. Tyto výsledky naznačují, že astaxanthin pocházíející z Haematococcus pluvialis může zlepšit stav kůže nejen u žen, ale i u mužů. [3]
  *zlepšení byla pozorována při kombinaci 6 mg per denní perorální suplementace a 2 ml (78,9 μM roztok) za den lokální aplikace astaxanthinu

AstaPure® a nejnovější poznatky moderní vědy

 • Nejnovější studie AstaPure® Arava Natural Astaxanthin Whole Algae Product Supports Immune Function and Improves Subjective Well-Being, hodnotila vliv astaxanthinu ve formě AstaPure® na potíže horních cest dýchacích a psychickou náladu u sportovců, konkrétně běžců:
  „Třicet dva běžců (15) a žen (17) spotřebovalo AstaPure® Arava ... obsahující 8 mg Astaxanthinu nebo placeba denně během 4týdenního období suplementace (3 týdny před a 1 týden po maratonu nebo půlmaratonu). (...) Subjekty vyplnily profil psychologického hodnocení stavu nálady (POMS) a dotazník zdravotního deníku hodnotícího potíže horních cest dýchacích (URTC) (subjektivní měření), stejně jako poskytly vzorky slin a vzorky stolice pro měření kortizolu, respektive mikrobiomové rovnováhy (objektivní měření). Subjekty ve skupině AstaPure® Arava suplementů hlásily významně méně URTC a lepší celkovou pohodu, stejně jako i nižší kortizol ve stolici a lepší mikrobiomové indexy ve srovnání s placebem. Tyto výsledky naznačují, že koncentrát z mikrořas může zlepšit bdělost imunitního systému a celkovou pohodu po stresu z vytrvalostního tréninku a soutěže, nejspíše prostřednictvím zlepšení mikrobiomu a osy střeva-imunita-mozek.[4]

 


Citované zdroje: 
1. Astaxanthin, cell membrane nutrient with diverse clinical benefits and anti-aging potential, Parris Kidd, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 2011 Dec
2. Astaxanthin decreased oxidative stress and inflammation and enhanced immune response in humans, Jean Soon Park and collective, www.ncbi.nlm.nih.gov, 2010 Mar 5
3. Cosmetic benefits of astaxanthin on humans subjects*, Kumi Tominaga and collective, actabp.pl, 2012
4. AstaPure® Arava Natural Astaxanthin Whole Algae Product Supports Immune Function and Improves Subjective Well-Being, Shawn M Talbott and collective, August 24, 2022
5. Astaxanthin: Sources, Extraction, Stability, Biological Activities and Its Commercial Applications—A Review, Ranga Rao Ambati and collective, ncbi.nlm.nih.gov, 2014 Jan;
6. Antioxidant Activities of Astaxanthin and Related Carotenoids, Yousry M. A. Naguib, pubs.acs.org, March 24, 2000
7. Antioxidant effects of astaxanthin in various diseases-a review, Lawson Ekpe and collective, researchgate.net, January 2018
8. Quenching Activities of Common Hydrophilic and Lipophilic Antioxidants against Singlet Oxygen Using Chemiluminescence Detection System, Yasuhiro Nishida and collective, cyanotech.com, 2007
9. Clinical Applications of Astaxanthin in the Treatment of Ocular Diseases: Emerging Insights, Giuseppe Giannaccare and collective, ncbi.nlm.nih.gov, Published online 2020 May 1.
10. On the Neuroprotective Role of Astaxanthin: New Perspectives?Christian Galasso and collective, ncbi.nlm.nih.gov, Published online 2018 Jul 24.