Dětský vitamin D3 je pro miminka důležitý hned od narození, a nejen to, vlastně již před narozením, ještě u maminky v bříšku!

Team Goodie dětský vitamin D3 doporučuje

 • po konzultaci s lékařem jako podporu správného vývoje plodu v těhotenství
 • pro novorozence jako prevenci křivice
 • na podporu správného vývinu a růstu kostí u miminek i dětí vyššího věku
 • na posílení imunitního systému během rizikových období, obzvláště u dětí v mateřské škole
 • pro obnovu střevní mikroflóry

Vitamin D u dětí a nejnovější poznatky moderní vědy

 • Vitamin D podporuje funkci imunitního systému a produkci bílkovin, které poskytují první obranou vlnu proti bakteriím a virům, jak popsala i studie Cambridgeské univerzity: Epidemic influenza and vitamin D, která se přímo zabývala účinkem vitamínu D během chřipkového období: 
  Vitamin D působí jako modulátor imunitního systému, brání nadměrné expresi zánětlivých cytokinů a zvyšuje potenciál „oxidačního vzplanutí“ makrofágů*. Snad nejdůležitější je, že dramaticky stimuluje expresi silných antimikrobiálních peptidů, které existují v neutrofilech, monocytech, přirozených zabíječských buňkách a v epiteliálních buňkách lemujících dýchací trakt, kde hrají hlavní roli při ochraně plic před infekcí. (...) Nedostatek vitaminu D predisponuje děti k infekcím dýchacích cest. Ultrafialové záření (buď z umělých zdrojů nebo ze slunečního záření) snižuje výskyt virových infekcí dýchacích cest, stejně jako olej z tresčích jater (obsahuje vitamín D). Intervenční studie ukázala, že vitamin D snižuje výskyt respiračních infekcí u dětí.“  [1]
  *oxidační vzplanutí je imunitní obranná reakce některých buněk; makrofág - buňka přirozené imunity, která hraje velmi důležitou roli v imunitní reakci

 • Vitamin D napomáhá vstřebávání vápníku, a umožňuje normální mineralizaci kostí, přičemž nedostatek vitamínu D způsobuje křehnutí a deformaci kostí. Určitou úměrnost mezi hladinou vitaminu D a hustotou kostí zmínila například studie Hypocalcemia and tetany caused by vitamin D deficiency in a child with intestinal lymphangiectasia u 5leté dívky
  „ (...) Epizody tetanie způsobené hypokalcémií se rozvinuly 4 roky po diagnóze střevní lymfangiektázie. Zobrazovací studie (rentgen dlouhých kostí a dvouenergetická rentgenová absorptiometrie) odhalila nízkou hustotu kostí. Komplikovaný nedostatek vitaminu D a sekundární hyperparatyreóza byly potvrzeny krevními testy. Suplementace vitaminem D po dobu 3 měsíců zlepšila hustotu kostí, sekundární hyperparatyreózu a snížila četnost tetanií.“ 
  [2]


 • Význam vitaminu D na zdraví kostí u dětí hodnotil také systematický přehled studií z roku 2022
  „Úloha slunce je velmi důležitá při zvyšování hladiny vitaminu D u dětí, rovněž poskytování správné výživy obsahující vitamin D má příznivý vliv na snižování komplikací spojených s nedostatkem vitaminu D. (...) Koncentrace vitaminu D v průběhu života plodu* jsou spojeny s BMC* a růstem kostí v dětství a dostatečné hladiny vitaminu D v dětství by mohly mít pozitivní vliv na problémy s kostmi v dětství i dospívání.  [3]
  *již během těhotenství; BMC - minerální obsah kostí

 • Užívání vitamínu D během těhotenství podporuje správný vývoj plodu, což ve svých závěrech potvrdil i systematický přehled studií Association Between Vitamin D Supplementation During Pregnancy and Offspring Growth, Morbidity, and Mortality:
  „Suplementace vitaminu D během těhotenství je spojena se sníženým rizikem SGA* a zlepšeným růstem kojence bez rizika fetální nebo neonatální mortality nebo vrozených abnormalit. Suplementace vitaminu D v dávkách 2000 IU/d nebo nižších během těhotenství může snížit riziko fetální nebo neonatální mortality.“ [4]
  *nitroděložní růstová retardace plodu

 


Citované zdroje:
1. Epidemic influenza and vitamin D, J. J. CANNELL and collective, cambridge.org, 07 September 2006
2. Hypocalcemia and tetany caused by vitamin D deficiency in a child with intestinal lymphangiectasia, Ying-Yi Lu and collective, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 2009 Oct
3. Effects of vitamin D on bone density in healthy children: A systematic review, Pegah Karimian and collective, ncbi.nlm.nih.gov, 2022 Mar
4. Association Between Vitamin D Supplementation During Pregnancy and Offspring Growth, Morbidity, and Mortality A Systematic Review and Meta-analysis, Wei Guang Bi, BSc and collective, jamanetwork.com, 2018