Dostatečné množství vitamínu B9 má velmi důležitou roli u běžného dospělého člověka a jeho potřeba ještě výrazně vzrůstá u těhotných žen, kde jde o zásadní látku podporující správný vývoj plodu.

Pod označením kyselina listová rozumíme cíleně vyráběnou látku s účinkem vitamínu B9.

Tým Goodie doporučuje vitamín B9 (kyselinu listovou)

 • pro podporu správného vývoje plodu především v prvním trimestru těhotenství
 • pro preventivní užívání již během snahy o otěhotnění
 • jako prevenci kardiovaskulárních onemocnění
 • pro podporu krvetvorby 
 • pro menší výskyt bolestí hlavy a únavy
 • pro předcházení výkyvů nálad, podrážděnosti 
 • pro pozitivní ovlivnění kvality spánku
 • pro menší problémy s únavou a vyčerpáním
 • pro lepší regeneraci díky podpoře syntézy aminokyselin

Kyselina listová a poznatky moderní vědy

 • Nevyvážený metabolismus homocysteinu je označován jako jedna z příčin kardiovaskulárních onemocnění, s čímž může preventivně pomoci právě užívání kyseliny listové:
  „Kyselina listová působí na zvyšování folátu, takže zvýšená konzumace kyseliny listové snižuje koncentraci homocysteinu, čímž může snižovat riziko srdečního infarktu a mrtvice. Aktuální důkazy ze studií jsou již dostatečně průkazné pro podporu tohoto tvrzení, ale stále probíhají nové klinické studie pro přesnější vysvětlení této kauzality.“ [1

 • Dostatek folátu (vitamínu B9) může přispívat ke snížení míry únavy a vyčerpání díky vlivu na tvorbu červených krvinek a transport kyslíku:
  „Když je narušena syntéza DNA, je narušena tvorba červených krvinek, proces vyžadující intenzivní replikaci buněk, a nedostatek folátu může vést k megaloblastické anémii, charakterizované nízkým počtem červených krvinek a hromaděním prekurzorů červených krvinek v krvi a kostní dřeni ve formě velkých, nezralých megaloblastů s jádry, které všechny snižují transportní kapacity krve pro kyslík.“ [2

 • Užívání kyseliny listové pomáhá zvyšovat hladinu folátu, což může pomoci proti výkyvům nálad, podrážděnosti i pro kvalitnější spánek:
  „Folát (vitamin B9) se podílí na cerebrálních metylačních* procesech a je důležitý při udržování lipidů neuronových a gliových membrán, což má účinky na obecnější mozkové funkce, což se odráží ve změnách nálady, podrážděnosti a kvalitě spánku. (…) Vitamin B9 umožňuje mozkové metylační procesy a to ovlivňuje metabolismus neurotransmiterů serotoninu a dopaminu, které jsou důležité při regulaci nálady.[3

  *metylace = enzymatický proces důležitý pro cílenou aktivaci/deaktivaci genů

Vitamín B9 (kyselina listová) u těhotných žen z pohledu vědy

 • Užívání kyseliny listové v období těhotenství pomáhá snižovat riziko vad při vývoji neurální trubice a obecně nervového systému plodu. Přesný mechanismus preventivního působení kyseliny listové proti vzniku anomálií sice není přímo znám, ale vážně se uvažuje o souvislostí s regulací metabolismu homocysteinu:
  „Kromě prevence defektů neurální trubice se zdá, že perikoncepční suplementace kyselinou listovou má i další příznivé účinky, včetně prevence vrozených srdečních vad a rozštěpů dutiny ústní. (…) Nedávné údaje naznačují, že může také chránit před předčasným porodem.“ [4

 • Dostatečné užívání kyseliny listové je důležité nejenom pro samotný plod, ale i pro tvorbu červených krvinek matky, správný růst dělohy a mléčné žlázy:
  „Role folátu v syntéze DNA a buněčné replikaci naznačuje, že folát může ovlivnit růst plodu a dobu těhotenství. Nedostatek folátu také narušuje růst plodu, mateřskou erytropoézu*, růst dělohy a mléčné žlázy a růst placenty.[5]
  *erytropoéza = proces produkce červených krvinek

 • Užívání kyseliny listové může potencionálně zamezit na předčasnému porodu a ovlivňuje porodní hmotnost dítěte:
  Vliv dietárního a cirkulujícího folátu na předčasný porod a nízkou porodní hmotnost kojence byl studován u 832 žen z Camdenské studie. (…) Nižší koncentrace sérového folátu v 28. týdnu byly také spojeny s vyšším rizikem předčasného porodu a nízkou porodní hmotností.“ [6]

 


Citované zdroje
1.  Folic acid, homocysteine, and cardiovascular disease: judging causality in the face of inconclusive trial evidence. 2006 Nov 25
2. Vitamins and Minerals for Energy, Fatigue and Cognition: A Narrative Review of the Biochemical and Clinical Evidence. 2020 Jan
3. B vitamins, homocysteine, and neurocognitive function in the elderly. 2000 Feb
4. Folic Acid supplementation and pregnancy: more than just neural tube defect prevention. Rev Obstet Gynecol. 2011 Summer 
5.  Nutrition during pregnancy. 1990
6. Dietary and serum folate: their influence on the outcome of pregnancy. 1996