Jakým způsobem může maca peruánská ovlivňovat hormonální systém? Působí maca estrogenně, nebo ne?  Možná jste se setkali s protichůdnými tvrzeními ohledně obsahu fytoestrogenů v mace? Jak to tedy doopravdy je?

Přečtěte si nejnovější informace, které přinášejí experimentální studie. Dozvíte se především zda a jak působí maca peruánská na hormonální rovnováhu především u žen.

Obsahuje maca fytoestrogeny? 

Odpověď na tuto zapeklitou otázku spočívá v pochopení obsahu aktivních látek a vysvětlení mechanismu jejich působení v těle. Maca sice neobsahuje žádné rostlinné estrogeny ani jiné fytohormony, [1,2, 3,4,5] avšak obsahuje rostlinné steroly, které jsou stejně jako pohlavní hormony (estrogen, progesteron, testosteron) a cholesterol podskupinou steroidů. [10] 

To znamená, že β-sitosterol, který se v mace nachází vykazuje estrogenně působící vlastnosti a v podstatě mimikuje estrogen. [6,7,8,9] To je jeden z důvodu proč se i ve vědecké literatuře střetáváme s informací, že je maca fytoestrogenní, a tudiž není vhodná pro každého.

Estrogenicita macy pohledem vědeckých studií a působení na další hormony

V studiích snažících se prokázat estrogenicitu a hormonální působení macy, byly výsledky při podání macy in vivo a in vitro rozporuplné. Několik studií nedokázalo detekovat účinky macy na hladinu hormonů v krevním séru v organismu. [11,12] Týkalo se to působení na hladiny cirkulujícího testosteronu a androgenů (nedošlo k žádné interakci jednotlivých složek macy s androgenním receptorem). [11,12,13,14,15] 

Nedošlo ani k prokazatelnému vlivu na hladinu folikulostimulační hormonu (FSH) a to ani při postmenopauzálních ženách. Nedostatečný účinek macy byl také prokázán v souvislosti s hladinou cirkulujícího luteinizačního hormonu (LH) i estradiolu (E2). [12,16] Pre-gelatinizovaná maca však v jiné studii u menopauzálních žen vedla ke zvýšení hladin E2, snížení LH, snížení T3 (trijodthyroninu), snížení C3 (glykoprotein související s imunitou a záněty), snížení ACTH (adrenokortikotropní hormonu) a PRG (progesteronu). [17]

Za zvýšenou pozornost však stojí studie, která ve zkumavce prokázala působení extraktů macy na podporu množení buněk v buněčné linii lidské rakoviny prsu MCF-7. [18] Buněčná linie lidského nádoru prsu MCF-7 má estrogenový receptor, který reagoval na macu, čímž se prokázala její jednoznační estrogenicita, a tudíž nevhodnost užívání při nebo po překonání hormonálně dependentní rakoviny. 

Podle další studie, konzumace macy u žen může být také riziková kvůli zvýšení exprese MMP-1 a zvýšení počtu migrovaných buněk na buněčné linii trojitě-negativního karcinomu prsu (triple-negative breast cancer TNBC). Zvýšení exprese MMP-1 vykazuje zhoubné chování nádorových buněk. TNBC představuje agresivní a nejobtížněji léčitelnou formu rakoviny, která je častěji přítomná u mladších žen. Jako ,,triple“ negativní se označuje proto, protože u ní není nález žádného ze 3 důležitých receptorů (estrogenového, progesteronového a HER2 receptoru). [19]

Jak maca doopravdy působí?

Prostřednictvím rostlinných sterolů maca stimuluje endokrinní systém a pomáhá udržovat hormonální rovnováhu způsobem, který ještě není dobře a zcela pochopen. Steroly jsou tělem využívány pomocí hypofýzy ke zlepšení funkce nadledvin, vaječníků a varlat a také pro činnost štítné žlázy, slinivky břišní a epifýzy. [20,21] 

Maca jako regulátor stresové odpovědí

Kromě toho pravděpodobně macamidy v mace působí jako regulátory stresové odpovědi zprostředkované osou hypotalamus-hypofýza-nadledvinky (hypothalamus-pituitary-adrenal HPA axis) a napomáhají snižovat hladinu kortizolu a adrenokortikotropního hormonu (ACTH). [22,23] Zajímavostí je působení macy na tzv. endokanabioidní systém (ECS), kdy izolovaný N-alkylamid z macy vykazoval kanabimimetické účinky zčásti podobné jako například CBD. Macamidy totiž jako nepřímé kanabinoidy, chrání a zvyšují aktivitu našich vlastních přírodních kanabionoidů jako je například anandamid. [24] Endokanabinoidy jsou regulační molekuly, které snižují negativní dopad stresu a vyrovnávají v těle endokrinní funkce, ovlivňují neuronální synaptickou komunikaci a biologické funkce prostřednictvím řady akcí v celém nervovém systému. [25]

TIP: Jak jinak bojovat se stresem? Přečtěte si článek o TOP 5 přírodních léků na stres. Skutečně komplexní pochopení působení macy peruánské na celé lidské tělo a jednotlivé procesy související s hormonálním systémem si ještě stále žádá mnoho dalších výzkumů. Doopravdy však maca určitým způsobem ovlivňuje hormonální rovnováhu. Pro někoho tak může představovat výraznou pomoc při boji se stresem, ale někomu jinému zároveň nemusí její účinky kompletně vyhovovat. V dalším článku zaměřeném na macu si proto důkladně rozebreme, kdo účinky macy ocení a pro koho naopak není vhodná, tak sledujte Goodie blog. 

Podílejte se s námi na odhalení tajemství o všech podrobnostech působení macy na tělo a zašlete nám své zkušenosti s jejím užíváním – s čím vám pomohla i jak vám naopak nesedla, ať vám můžeme pomoci, jak potenciál macy či jiných přírodních látek využít opravdu naplno. 

 1. Antioxidant activity of the cruciferous vegetable Maca (Lepidium meyenii), 2002 Nov.
 2. Glucosinolate contents in Maca (Lepidium Peruvianum Chacon) seeds, sprouts, mature plants and several derived commercial products, 2001 Apr.
 3. Chemical composition of Lepidium meyenii, 1994 Mar.
 4. The chemical diversity and distribution of glucosinolates and isothiocyanates among plants, 2001 Jan.
 5. Chemical profiling and standardization of Lepidium meyenii (Maca) by reversed phase high performance liquid chromatography, 2002 Jul.
 6. Physiological Studies and Determination of Chromosome Number in Maca, Lepidium meyenii (Brassicaceae), 1996 Jun.
 7. Effect of a lipidic extract from lepidium meyenii on sexual behavior in mice and rats, 2000 Apr.
 8. Maca reduces blood pressure and depression, in a pilot study in postmenopausal women, 2015 Feb.
 9. The in vitro biological activity of Lepidium meyenii extracts, 2006 Mar.
 10. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_Chemistry/Introduction_to_Organic_and_Biochemistry_(Malik)/06%3A_Lipids/6.07%3A_Sterols
 11. Effect of short-term and long-term treatments with three ecotypes of Lepidium meyenii (MACA) on spermatogenesis in rats, 2006 Feb.
 12. Effect of Lepidium meyenii (Maca), a root with aphrodisiac and fertility-enhancing properties, on serum reproductive hormone levels in adult healthy men, 2003 Jan.
 13. Effect of Lepidium meyenii (MACA) on sexual desire and its absent relationship with serum testosterone levels in adult healthy men, 2002 Dec.
 14. A pilot investigation into the effect of maca supplementation on physical activity and sexual desire in sportsmen, 2009 Dec.
 15. Lepidium meyenii (Maca) does not exert direct androgenic activities, 2006 Apr.
 16. Beneficial effects of Lepidium meyenii (Maca) on psychological symptoms and measures of sexual dysfunction in postmenopausal women are not related to estrogen or androgen content, 2008 Nov-Dec.
 17. Hormone-Balancing Effect of Pre-Gelatinized Organic Maca (Lepidium peruvianum Chacon): (III) Clinical responses of early-postmenopausal women to Maca in double blind, randomized, Placebo-controlled, crossover configuration, outpatient study, 2006 Dec. 
 18. The in vitro biological activity of Lepidium meyenii extracts, 2006 Mar.
 19. Maca Root (Lepidium meyenii) Extract Increases the Expression of MMP-1and Stimulates Migration of Triple-Negative Breast Cancer Cells, 2021 Feb.
 20. Andean_roots_and_tubers_Ahipa_arracacha_maca_and_yacon
 21. Hormone-Balancing Effect of Pre-Gelatinized Organic Maca (Lepidium peruvianum Chacon): (I) Biochemical and Pharmacodynamic Study on Maca using Clinical Laboratory Model on Ovariectomized Rats, 2006 Sep.
 22. Antidepressant-like behavioral, anatomical, and biochemical effects of petroleum ether extract from maca (Lepidium meyenii) in mice exposed to chronic unpredictable mild stress, 2014 May.
 23. Antianxiety and antidepressant effects of maca (l. meynii) ethanolic extract on chronic unpredictable mild stress on rats through hypothalamic-pituitary-adrenal axis, 2019 May.
 24. Neuroprotective activity of macamides on manganese-induced mitochondrial disruption in U-87 MG glioblastoma cells, 2018 Feb.
 25. Endocannabinoids in nervous system health and disease: the big picture in a nutshell, 2012 Dec.