Olej z listů čajovníkového stromu Melaleuca alternifolia je využíván domorodými obyvateli Austrálie jako jeden z nejzákladnějších tradičních léků už po tisíciletí, například pro inhalační léčbu kašle a nachlazení. Současná věda potvrzuje, jak širokospektrální účinek tea tree olej má a připisuje mu antiseptické, antibakteriální, antimikrobiální, antimykotické, antivirové, protizánětlivé i antiprotozoální schopnosti.

Team Goodie tea tree olej doporučuje

 • jako antiseptický a antibakteriální prostředek 
 • na ošetření mírného a středně těžkého akné
 • k inhalacím
 • pro odvrácení nástupu nachlazení a chřipky 
 • na uvolnění dýchacích cest a dutin při alergiích, astmatu i infekcích
 • na mykózu nohou
 • na otoky či jiná zánětlivá místa 
 • ke zmírnění příznaků kontaktní dermatitidy a kopřivky 
 • jako okamžitou úlevu při kousnutí hmyzem
 • pro eliminaci zápachu z úst
 • pro ošetření dásní a zubů v zánětu
 • jako přírodní dezinfekci rukou, nohou, povrchů, hygienických potřeb (kartáčky na zuby…)

Tea tree olej a nejnovější poznatky vědy

 • Tea tree oil obsahuje několik sloučenin, které působí proti několika virům, plísním a bakteriím, jak zdokumentovala například studie The dynamics and mechanism of the antimicrobial activity of tea tree oil against bacteria and fungi:
  “Tato studie zkoumala chemické složení TTO (tea tree oil) a dynamiku a mechanismus jeho antimikrobiálních aktivit u dvou bakteriálních a dvou plísňových kmenů. (...) Hodnocení techniky otravy jídlem ukázalo, že minimální inhibiční koncentrace TTO pro bakteriální kmeny (Escherichia coli a Staphylococcus aureus) a plísňové kmeny (Candida albicans a Aspergillus niger) byly 1,08 a 2,17 mg/ml, v daném pořadí. Antimikrobiální dynamické křivky ukázaly, že se zvyšujícími se koncentracemi TTO se odpovídajícím způsobem zvyšuje rychlost zabíjení buněk* a trvání fáze růstového zpoždění.“  [1]
  *buněk plísní a bakterií

 • Vzhledem k těmto vlastnostem má tea tree olej velký potenciál likvidovat i bakterie a viry rezistentní na konvenční antibiotika: 
  “Naproti tomu současná data jasně ukazují, že širokospektrální aktivita TTO (tea tree oil) zahrnuje antibakteriální, antimykotické, antivirové a antiprotozoální aktivity. (...) Nebylo prokázáno, že by rezistence na konvenční antibiotika ovlivňovala také (ne)citlivost k TTO, což naznačuje, že ke zkřížené rezistenci nedochází. (...) Celkově tyto studie poskytují jen málo důkazů, které by naznačovaly, že k rezistenci k TTO dojde, buď in vitro nebo in vivo, i když je k dispozici minimum údajů. Je pravděpodobné, že vícesložková povaha TTO může snížit potenciál spontánního výskytu rezistence, protože k překonání všech antimikrobiálních účinků každé ze složek může být zapotřebí více současných mutací.“ [2

 • Bakterie odolné vůči antibiotikům jsou také jedním z největších problémů v léčbě ran, zejména Staphylococcus aureus neboli zlatý stafylokok rezistentní na methicilin, který může způsobit obtížné infekce kůže i spodní tkáně:
  Současná studie používala stejný model obvazu u pacientů, kteří měli rány infikované Staphylococcus aureus. Deset účastníků se dobrovolně přihlásilo do kvazi-experimentální studie a čtyři z 10 byli použity jako odpovídající účastníci k porovnání doby hojení ran mezi konvenční léčbou samotnou a konvenční léčbou plus výpary esenciálního oleje z čajovníku. Výsledky ukázaly zkrácenou dobu hojení u všech účastníků léčených tea tree olejem kromě jednoho. Rozdíly mezi sehranými účastníky byly markantní. [4]

 • Antimikrobiální vlastnosti tea tree oleje se v australském lidovém léčitelství běžně používají k léčbě respiračních infekcí (např. nachlazení, chřipka, bronchitida). Působení proti patogenům dýchacích cest blíže specifikovala studie Ability of Essential Oil Vapours to Reduce Numbers of Culturable Aerosolised Coronavirus, Bacteria and Fungi z roku 2022:
  “Tato studie prokázala, že krátké interakce mezi aerosolizovanými koronaviry - bakterie E. coli nebo spory houby A. flavus a výpary silice z rostlin rodu Melaleuca mohou snížit počet kultivovatelných mikrobiálních buněk. To může mít důsledky pro kontrolu nemocí přenášených vzduchem, jako je COVID-19 nebo chřipka.“ [7]

 • Během několika výzkumů prokázal Tea tree olej také protizánětlivé vlastnosti, proto se mimo jiné považuje i za velmi účinnou léčbu akné. Například A comparative study of tea-tree oil versus benzoylperoxide in the treatment of acne hodnotila jeho účinky v porovnání s benzoylperoxidem:
  “Provedli jsme jednoduše zaslepenou, randomizovanou klinickou studii na 124 pacientech, abychom vyhodnotili účinnost a kožní toleranci 5% gelu z čajovníkového oleje při léčbě mírné až středně těžké akné ve srovnání s lotionem s 5% benzoylperoxidem. Výsledky této studie ukázaly, že jak 5% tea-tree oil, tak 5% benzoylperoxid měly významný účinek na zlepšení akné u pacientů snížením počtu zanícených i nezanícených lézí (otevřené a uzavřené komedony), i když nástup účinku v případě čajovníkového oleje byl pomalejší. Povzbudivé je, že pacienti léčení tea-tree olejem zaznamenali mnohem méně vedlejších účinků*. [3]
  *svědění a suchá pokožka

 • Studie z roku 2020 pak označila tea tree olej jako účinnou netoxickou náhradu pro léčbu zánětu dásní: 
  “Při hodnocení* byla vzata v úvahu následující kritéria: gingivální index (GI), index plaku (PI), index krvácení (BI), hloubka sondování (PD), přítomnost dentální dyschromie a přítomnost změny chuti. (...) Ve skupině A ošetřené tea tree olejem se PI snížil z 53,25 na 5,50 % a BI z 38,41 na 4,22 %. Ve skupině B léčené chlorhexidinem PI klesla z 47,69 na 2,37 % a BI z 32,93 na 6,28 %. Subjekty užívající chlorhexidin 0,12 % obviňovaly nechuť k produktu, která způsobila mírnou změnu chuti. (...) Ačkoli budou nutné další výzkumné práce, tato studie ukázala, že čajovníkový olej by mohl být účinnou netoxickou náhražkou léčby zánětu dásní. 
  [5]
  *tea tree olej byl podáván ve formě ústní vody a poté porovnáván s ústní vodou s 0,12% chlorhexidinem, obě léčby byly domácí a trvaly 14 dní

 • Díky opravdu širokospektrálnímu působení je také velmi efektivní při mírnění příznaků kožních onemocnění, jak ve svých závěrech popisuje i výzkum Tea tree oil attenuates experimental contact dermatitis:
  Cílem této studie bylo porovnat účinnost tradičních topických terapeutických látek se středně silným topickým glukokortikoidem na experimentální kontaktní dermatitidu a kontaktní kopřivku. (...) Olej z čajovníku snížil alergickou kontaktní dermatitidu o 40,5 %, oxid zinečnatý o 17,4 % a klobetason butyrát o 23,5 %. (...) Závěrem lze říci, že tea tree oil se zdá být účinnějším antiekzematickým prostředkem než oxid zinečnatý a klobetason butyrát.[6

 


Citované zdroje: 
1. The dynamics and mechanism of the antimicrobial activity of tea tree oil against bacteria and fungi, Wen-Ru Li and collective, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 2016 Jul 7
2. Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Oil: a Review of Antimicrobial and Other Medicinal Properties, C. F. Carson and collective, ncbi.nlm.nih.gov, 2006 Jan
3. A comparative study of tea-tree oil versus benzoylperoxide in the treatment of acne, I B Bassett and collective, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 1990 Oct 15
4. The effect of tea tree oil (Melaleuca alternifolia) on wound healing using a dressing model, Karen B Chin and collective, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 2013 Jul 13
5. Tea Tree Oil versus Chlorhexidine Mouthwash in Treatment of Gingivitis: A Pilot Randomized, Double Blinded Clinical Trial, Francesca Ripari and collective, thieme-connect.com, 2020
6. Tea tree oil attenuates experimental contact dermatitis, Joanna Wallengren, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 2011 Jul
7. Ability of Essential Oil Vapours to Reduce Numbers of Culturable Aerosolised Coronavirus, Bacteria and Fungi, Parthasarathi Kalaiselvan and collective, mdpi.com, 15 March 2022