S radostí podporujeme projekty zaměřené na zdravý pohyb a celkové propojení těla. Filozofie YOGAGANGU a akcí, které pořádají souzní s hodnotami Goodie a oceňujeme propracovaný koncept, který přivádí lidi k pohybu a ukazuje jógovou praxi moderní a zábavnou formou.

www.yogagang.com